ඉන්ධන මිල ඉහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට, ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රු:2 කින්, 95 රු:4 කින් සහ සුපිරි ඩීසල් රු:3 කින් මිල ඉහළ දැමු බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි. ඒ අනුව නව ඉන්ධන මිල ගණන්:⁣පෙට්‍රල් (92)-රු:138, (95)-රු:163, සුපිරි ඩීසල්-රු:134ක් වේ. රු:104ක්ව පැවති ඔටෝ ඩීසල් මිල වෙනස් නොවේ.

Read More

IOC ඉන්ධන මිලත් බස්සයි

ලංකා IOC  ඉන්ධන මිලද පහළ දමා ඇත. IOC ඔක්ටේන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 3කින් අඩුකර තිබේ. ඔක්ටේන් 95 පෙට‍්‍රල් සහ සුපිරි ඩීසල්  ලීටරයක් රුපියල් 5 කින් අඩු කර ඇති නමුත් ඔවුන්ද ඔටෝ ඩීසල් මිල  සංශෝධනය කර නැත.  

Read More

ඉන්ධන මිල අඩුවෙයි

ඉන්ධන මිල සූත‍්‍රයට අනුව ඉන්ධන මිල අද (ජුලි 10) මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට අඩුකර තිබේ. ඔක්ටේන් 92 පෙට‍්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින් අඩුකර ඇත. ඒ අනුව එහි නව මිල රුපියල් 136කි. ඔක්ටේන් 95 පෙට‍්‍රල් සහ සුපිරි ඩීසල් මිල ලීටරයක් රුපියල් 5 කින් අඩු කර ඇත. ඒ අනුව ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට‍්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 159ක් ද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 131ක් ද වේ. නමුත් ඔටෝ ඩීසල් මිල මෙවර සංශෝධනය කර නැත එහි මිල රුපියල් 104කි.

Read More