පිටරැටියන් පවා පුදුමවූ නෙල්නා අඹයේ රහස පළමු වතාවට මාධ්‍යට හෙළිකරයි

කාලාන්තරයක් පුරා තේ, පොල්, රබර් සහ ඇඟලුම් ආදිය අපනයනයෙන් විදේශ විනිමය උපයාගත් ශ්‍රී ලංකාව දැන් අඹ අපනයනයෙන්ද විශාල වශයෙන් විදේශ විනිමය උපයන බව නෙල්නා සමූහ ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ සහ සභාපති ඩබ්ලිව්. ජී. එඩී ගුණපාල නානායක්කාර මහතා පවසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අඹ වගාකිරීමේ, සැකසුම් කිරීමේ සහ අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා ලෙස නෙල්නා සමාගම මේ සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබාදෙන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් කියාසිටියේය. සභාපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ මෙරට විශාලතම තනි අඹ වගාව වන, නෙල්නා සමූහ ව්‍යාපාරයට අනුබද්ධිත නෙල්නා කෘෂි සංවර්ධන (පුද්ගලික) සමාගමට අයත් බුත්තල, වන්දම ප්‍රදේශයේ පිහිටි අක්කර 500ක අඹ වගා භූමියේදී මාධය අමතමිනි.…

Read More