වන්නි තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

වන්නි දිස්ත්‍රික්කය – තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල

සජිත් ප්‍රේමදාස – ඡන්ද 8,402 (79.3%)
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 1,703 (16.07%)
සිවාජිලිංගම් – ඡන්ද 144 (1.36%)

114total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment