යාපනය – නල්ලූර් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – නල්ලූර් ඡන්ද බලප්‍රදේශය

සජිත් ප්‍රේමදාස – ඡන්ද 27605 (86.02%)

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ- ඡන්ද 1836 (5.72%)

සිවාජිලිංගම් – ඡන්ද 659 (2.05%)

81total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment