ගුරු සිසු තොරතුරු Online ක්‍රමයට

තොරතුරු තාක්ෂණයේ ප්‍රවණතා සමග අනාගතය වෙත පිවිසෙමින් සිටින යුගයක ඉතා ඉක්මණින් සහ වඩාත් පහසුවෙන් තොරතුරු ලබාගත හැකිවන පරිදි Online ක්‍රමයට මෙරට අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ තොරතුරු කළමනාකරණය කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතීඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

පාසල් පද්ධතිය සක්‍රීය ව හා වඩාත් කාර්යක්ෂම ව පවත්වාගෙන යාමේ දී ඊට සම්බන්ධ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, සිසුන් ඇතුළු සමස්ත පාසල් ප්‍රජාවට පිළිබඳ ව නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් වන අතර, මෙතෙක් එම තොරතුරු ලබාගැනීම සිදුකෙරුණේ සෑම වසරක ම ජුනි මාසය වනවිට ලබාගන්නා පාසල් සංගණනය මගිනි.

ඒ අනුව, මේ වනවිට මෙරට අධ්‍යාපන පද්ධතිය තුළ ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරමින්, වඩාත් නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන දත්ත ඇසුරෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා තීන්දු තීරණ ගැනීමට හැකි අධ්‍යාපන දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාමට මේ වනවිට ක‍ටයුතු යොදා තිබේ. මෙමඟින් රජයේ පාසල්, පිරිවෙන්, පෞද්ගලික හා උපකෘත පාසල්වල සේවය කරන සියලු ම ගුරුවරුන් වෙත වඩාත් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමටත්, ඔවුන්ගේ සේවා තෘප්තිය ඉහළ නැංවීම සඳහා වන විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාවට නැංවීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙරට පාසල් පද්ධතිය තුළ දැනට සිටින ගුරුවරුන් සංඛ්‍යාව, ගුරුවරයෙකුගේ මුල් පත්වීමේ සිට සේවය කරන ලද සියලුම ස්ථාන ඇතුළත් සේවා තොරතුරු, වර්තමානයේ සේවය කරන පාසල, පත්වීමේ ස්වභාවය, උසස්වීම්, පන්තිය හා ශ්‍රේණිය, පත්වීම ලබා ඇති විෂය සහ දැනට පාසලේ උගන්වන විෂය, ඇතුළු සියලු තොරතුරු, මේ හරහා Online ක්‍රමයට ලබාගැනීමේ හැකියාව සැලසෙයි. ගුරුවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනුවේ සියලු තොරතුරු මෙසේ Online ක්‍රමයට ලබාගැනීමට හැකිවීම තුළින් ගුරුවරුන් විශ්‍රාම යාමේ දී මෙතෙක් පැවැති ගැටලු විසඳීමට අවස්ථාව සැලසේ. මෙම තොරතුරු පද්ධතිය නිසා කලාප, පළාත් සහ ජාතික මට්ටමින් කඩිනමින් තීන්දු තීරණ ගැනීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ට හැකියාව ලැබේ.

ඒ අනුව ගුරු හිඟය පවත්නා පාසල්, ගුරු අතිරික්තයක් පවත්නා පාසල්, විෂය අනුව ගුරුභවතුන් පත්ව නොමැති අවස්ථා ඇතුළු සියල්ල පහසුවෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා වඩාත් ඉක්මණින් යොමුවීමේ ඉඩප්‍රස්ථා මේ අනුව සැලසෙයි.

541total visits,7visits today

Related posts

Leave a Comment