යුද හමුදාපති දෙවැනි වරටත් කාරක සභාව හමුවට

අප්‍රේල් 21 එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධව සොයා බැලීමට පත් කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහායුද හමුදාපති මහේෂ් සේනානයක මහතා  පැමිණ ඇත. යුධ හමුදාපතිවරයා කාරක සභාව හමුවේසාක්ෂි ලබාදෙන දෙවෙනි වතාව මෙය වන අතර  හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා ද අද කාරක සභාව හුමවේ පෙනී සිටීමට නියමිතය.

 

283total visits,3visits today

Related posts

Leave a Comment