ජනපති කොමිසමේ කාලය දිගු කෙරේ

රාජ්‍යයේ ආයතනවල දූෂණ හා වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ කාලය තවත් මාස 3 කින් දීර්ඝ කර තිබේ.

ජුලි 18 අවසන් වීමට නියමිතව තිබු කොමිෂන් සභාවේ කාලය ඔක්තෝබර් 18 දක්වා දිර්ඝ කර ඇත.

146total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment