සෙරීනාට දඩයක්

ලෝක ශූර ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා සෙරීනා විලියම්ස් හට දඩ මුදලක් ගෙවීමට සිදුවී තිබේ. ඒ පසුගියදා පුහුණු සැසියක් අතරතුර විම්බල්ඩන් හි පුහුණුවීම් සිදු කරන ටෙනිස් පිටියකට හානි කිරීම යන වරදටය, විම්බල්ඩන් තරඟාවලිය 7 වරක් ජයගෙන ඇති සෙරීනාට ඇමරිකානු ඩොලර් 10,000ක දඩයක් සිදුව ඇත. මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඇය කියා සිටියේ ටෙනිස් රැකට්ටුව විසි කළ තමා මෙය හිතා මතා නොකල බවත් නමුත් දැන් දඩ ගෙවීමට සිදුව ඇති බවත්ය

189total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment