ඕමාන තානාපති කාර්යාලයට නොමිලේ Call ගන්න පහසුකම්

ඕමාන් තානාපති කාර්යාලය මගින් ගාස්තු රහිත දුරකතන සම්බන්ධතාවයක් හදුන්වා දී තිබේ.

80007877 යන දුරකතන අංකයට ලබාගන්නා ඇමතුම් සඳහා එම පහසුකම වලංගු වන බව විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

මෙසේ ගාස්තු රහිත දුරකතන පහසුකම් ලබාදීම හරහා ඕමානයේ සේවයේ නියුතු ශ්‍රි ලාංකිකයින් හට තම සේවා ස්ථානයේ පැන නගින ගැටළු සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි ඕනෑම අවස්ථාවකදී යොමු කිරීමේ හැකියාව උදා බවද කාර්යාංශය පවසයි.

314total visits,1visits today

Related posts

Leave a Comment